Collecte-bestemmingen juni

Zondag 7 juni, Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor het Avondmaalsproject ‘Fryslân foar Rwanda’. Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda.

Op zondag 14 juni is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Op zondag 21 juni is de collecte bestemd voor ex-gedetineerden (Kerk in Actie). Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Met een woon- en werkprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Op zondag 28 juni, overstapdienst, is de collecte bestemd voor het project van de Bernetsjinst.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het College van Diakenen, Marian Frankena