Collecte-bestemmingen november 2022

Woensdag 2 november, Dankdag gewas en arbeid, is de collecte bestemd voor Kerk en Landbouw.

Op zondag 6 november, Zendingsdienst, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Zambia: uitzending Thijs en Marike Blok.

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man/vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

Zondag 13 november, Zangdienst - gezamenlijke dienst, is de collecte voor Klavertje 5. Dit is een gezamenlijk project van verschillende doopsgezinde gemeenten en van voorgangers Rob Workel en Giel van Leerzem. Zij hebben een gezondheidscentrum in Roemenië opgericht waar financiële steun hard nodig is.

Op zondag 20 november, laatste zondag kerkelijk jaar, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 27 november, geboortesteentjesdienst en 1e Advent, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena