Collecte-bestemmingen maart 2023

-

-

-

-

-

-

Zondag 5 maart, 2e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd ons eigen diaconaat. Woensdag 8 maart, Biddag gewas en arbeid, is de collecte bestemd voor Kerk en Landbouw.

Zondag 12 maart, 3e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken ze samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2023 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Zondag 19 maart, 4e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Missionair werk, Jong en oud thuis in de kliederkerk. Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Zondag 26 maart, 5e zondag 40-dagentijd, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Bangladesh. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena