Collecte-bestemmingen juni 2022

Op zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, is de collecte bestemd voor Stichting Child Support Nepal. Deze stichting heeft als doel het financieel steunen van kansarme kinderen in Nepal die door het volgen van gedegen onderwijs en de juiste begeleiding en verzorging, kans krijgen op een betere toekomst. De stichting heeft een eigen kindertehuis in Kathmandu. De kinderen krijgen hier onderdak, begeleiding en volgen onderwijs.

Zondag 12 juni, is de collecte bestemd voor ons eigen diaconaat.

Zondag 19 juni, is de collecte bestemd voor Jeugdwerk JOP, Nederland (Kerk in Actie). Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt.

Zondag 26 juni, is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Marian Frankena