Collecte-bestemmingen september 2023

-

-

-

-

-

-

-

-

Zondag 3 september is de collecte bestemd voor Israël - Jongeren leren meer over mensenrechten. Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Zondag 10 september, Heilig Avondmaal, is de collecte bestemd voor Fryslân foar Moldavië. Moldavië: het minst bekende land van Europa. Als je mensen in Nederland vraagt wat ze van Moldavië weten, noemen ze twee dingen: dat dit het armste land van Europa is en dat een buurland is van Oekraïne. Bijna niemand is er geweest. Moldavië heeft dan ook een van de laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is iets groter dan België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager: € 50,00 per maand. Het belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft één van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Zondag 17 september is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Myanmar. Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie. In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers  van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Zondag 24 september, Startzondag, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Zondag 1 oktober is de collecte bestemd voor eigen diaconaat.

 

Bovenstaande collectes bevelen wij u van harte aan.

Namens het college van diakenen, Gerard Hiemstra