Huidige afspraken voor de kerkdienst

Zo lang de lockdown duurt, vieren we onze kerkdiensten digitaal. Voor mensen die thuis niet in de gelegenheid zijn mee te kijken of te luisteren, maken we van harte een uitzondering: zij kunnen de diensten in de kerk meebeleven. 

De kerkenraad heeft er voor gekozen om zo lang de lockdown duurt geen fysieke samenkomsten te organiseren. Hoezeer ons dat ook aan het hart gaat, we vinden het niet te verantwoorden om samen te komen, wanneer dat elders in de samenleving niet kan. En daarom vieren we de komende weken onze kerkdiensten zonder kerkgangers in de kerk. In de kerk zijn tijdens een dienst alleen de mensen die een taak hebben. Alle anderen luisteren mee via de Lukasontvangers of kerkomroep.nl, of kijken mee via kerkdienstgemist.nl. We maken een uitzondering voor mensen die thuis niet in de gelegenheid zijn om de diensten mee te kijken of te luisteren; zij kunnen de diensten in de kerk meebeleven.

En er zijn tijdens de lockdown geen bijeenkomsten in onze gebouwen. Wat betreft het pastoraat, het omzien naar elkaar: daar is het uitgangspunt dat wij er onder alle omstandigheden graag voor jullie willen zijn. Ook nu. Juist in een tijd dat stress en eenzaamheid je zomaar kunnen overvallen, juist in een tijd dat we als kerk verder niet bij elkaar kunnen komen, willen we er voor jullie zijn. Uiteraard met inachtneming van de corona-maatregelen, en met alle ruimte en respect voor wie liever geen bezoek ontvangt of aflegt. Bezoeken kan alleen na een telefonische afspraak, zodat gevraagd kan worden of iemand bezoek kan of wil ontvangen. En als altijd: jullie kunnen te allen tijde contact opnemen met de wijkteams en de pastores.

Kerkenraad PGM